REGULAMIN

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.modeldog.pl przez firmę handlowo-usługową F.H.U. MARFOR ANGELIKA CZYWILIS 34-122 Wieprz ul. Górska 100 NIP 5512622664.

Dane sprzedawcy:

F.H.U. MARFOR ANGELIKA CZYWILIS

NIP: 5512622664

ul. Górska 100, 34-122 Wieprz

E-mail: kontakt@modeldog.pl

Numer rachunku bankowego prowadzonego przez:

ING Bank Śląski

23105011001000009742440770

§ 2 Obowiązki stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).


§ 3 Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia klient poprzez stronę internetową modeldog.pl powinien wybrać produkty, następnie podać wszystkie konieczne dane i podejmować wszelkie niezbędne czynności, które będą wyświetlane w kolejnych krokach.

 2. Ceny produktów podane są brutto w złotówkach. Do pełnej kwoty zamówienia należy doliczyć koszty wysyłki, które pokrywa kupujący.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu

 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia wraz z wyszczególnieniem zamówionych produktów

 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, Klient otrzyma informację z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.


§4 Płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie poprzez:

- przelew bankowy na rachunek sprzedającego (przedpłata), opłata powinna wpłynąć na konto do 3 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane

- Za pośrednictwem serwisu PayU

- Za pobraniem

§5 Wysyłka

 1. Wysyłka zwykle w przeciągu 1-5dni, chyba że inna informacja widnieje przy danym produkcie podczas składania zamówienia

 2. Wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich

 3. Inpost paczkomaty

§6 Zwroty, wymiany i reklamacje

Reklamacje należy złożyć listownie na adres:

F.H.U. MARFOR ANGELIKA CZYWILIS

NIP: 5512622664

ul. Górska 100, 34-122 Wieprz

Bądź e-mailowo na adres:

E-mail: kontakt@modeldog.pl

 1. Sugerujemy sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze.

 2. Jeśli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie wady fizyczne należy niezwłocznie skontaktować się mailowo ze sklepem i odesłać produkt na nasz adres.

 3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 7 dni.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Konsumenckiego klient może odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni.
 5. Zwroty są możliwe, gdy termin zakupu nie przekracza 14 dni i stan zakupionych produktów jest nienaruszony, bez oznak użytkowania, kompletny, bez naruszonych metek i wszywek.

 6. Do zwracanych lub wymienianych rzeczy należy dołączyć oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu

 7. Wymieniany lub zwracany towar musi być wysłane paczką priorytetową Poczty Polskiej lub kurierem

 8. Wymiana jest możliwa na produkt w tej samej cenie, bądź wyższej. W przypadku wymiany na droższy produkt należy dopłacić brakującą kwotę.

 9. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient

§7 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach niezawartych w tym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa

 3. Zabrania się kopiowania zdjęć, nazwy sklepu, znaków towarowych, logo.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest umowa, ich administratorem jest Angelika Czywilis.